ทำไมต้อง แท่นอัดไฮดรอลิก TOYO ?

  • แท่นอัด TOYO ใช้เกย์น้ำมัน เท่านั้น!! ซึ่งเกย์น้ำมันจะทนทานต่อแรงอัด แรงดัน ช่วยยืดอายุการใช้งาน มีความเที่ยงตรงต่อแรงอัดมากยิ่งขึ้น 
  • แท่นอัดไฮดรอลิก TOYO มีสต๊อกสินค้า เมื่อลูกค้าต้องการ เราสามารถจัดส่งได้เลยทันที และหากลูกค้าไม่พอใจเราก็สามารถจัดเปลี่ยนตัวใหม่ให้ได้ทันที เพื่อให้ลูกค้าสามารถใช้งานได้ต่อเนื่อง
  •  สินค้าTOYO รับประกัน 2 ปีเต็ม มีอะไหล่ครบ มีชุดซ่อมทุกส่วนของแท่นอัด
  • โครงเหล็กแท่นอัด มีขนาดหนา

 

วิธีการเตรียมพื้นที่ สำหรับติดตั้งลิฟยกรถ (ฮอย) คานบน-คานล่าง

  • พื้นที่โดยรวมทั้งหมด กว้าง 4 เมตร x ยาว 6 เมตร x สูง 4 เมตร เป็นพื้นที่ทำงานเหมาะสม
  • พื้นที่สำหรับติดตั้งลิฟท์ ต้องมีความหนาของคอนกรีตไม่น้อยกว่า 20 เซนติเมตร
  • หากพื้นที่ติดตั้งมีความหนาน้อยกว่าที่กำหนด ให้ทำการขุดหลุมให้มีหน้ากว้าง 100 x 100 เซนติเมตร และลึกลงไปประมาณ 30 เซนติเมตร หรือ มากกว่า
  • ให้จุดกึ่งกลางของทั้งสองหลุมมีระยะห่างประมาณ 3 เมตร (รวมระยะหลุมซ้าย-ขวาสุด เท่ากับ 4 เมตร)
  • ทำการเทพื้นด้วยคอนกรีตที่มีมาตรฐานและทิ้งไว้ก่อนติดตั้งประมาณ 1 สัปดาห์